gratis service telefoon 0 800 621 777 2

Vragen en antwoorden

rond rolstoelen

Wat is een steunnummer?

Medische hulpmiddelen zijn voorwerpen die nodig zijn om het succes van een medische behandeling te garanderen, een dreigende handicap te voorkomen of een handicap te compenseren, voor zover ze niet als algemene voorwerpen voor dagelijks gebruik moeten worden beschouwd. Ze worden op verzoek van de fabrikant opgenomen in de lijst van medische hulpmiddelen en hebben een medisch hulpmiddelnummer.

In gevallen van medische noodzaak wordt de terugbetaling van medische hulpmiddelen gedaan door de wettelijke ziekteverzekeringsfondsen. Het bedrag van de terugbetaling wordt geregeld door overeenkomstige steuncontracten met de individuele ziekenfondsen. Medische hulpmiddelen krijgen alleen een hulpmiddelnummer als de functionele capaciteit, de veiligheid, de indicatiegerelateerde vereisten en het medisch nut door de fabrikant zijn aangetoond.

Worden de twee elektrische rolstoelmodellen altijd gedekt door de zorgverzekering?

In principe is de overname van kosten altijd een beslissing per geval door de ziekenfondsen. Met het hulpnummer en de juiste indiening zijn de kansen echter zeer groot. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Waarom kan ik de elektrische rolstoel als hulpmiddel aanvragen?

Een elektrische rolstoel is een materieel product en kan in principe worden voorgeschreven door je arts op kosten van het ziekenfonds. Het is belangrijk dat de elektrische rolstoel kan voldoen aan de basisbehoeften van het dagelijks leven. Zelfstandig wonen, boodschappen doen, naar de dokter gaan, naar de autoriteiten gaan en nog veel meer is dan weer mogelijk. De opvouwbare immer-mobil elektrische rolstoel stelt je als patiënt met loopmoeilijkheden of een onvermogen om te lopen in staat om je weer zelfstandig en zelfbepaald te verplaatsen op verharde oppervlakken, binnen en buiten.

Waar moet je formeel aan voldoen als je solliciteert?

1. voorschrift van uw arts
2. kostenraming
3. motivering door uw arts, of als u de motivering zelf opstelt, moet uw arts deze ondertekenen.
4. algemene overweging in het kader van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
5. specificaties van de richtlijn voor medische hulpmiddelen
6. testrapport

Welke documenten moeten worden bijgevoegd bij het indienen van een aanvraag bij het ziekenfonds?

  • Voorschrift van de dokter
  • Kostenraming
  • Motiveringsbrief
  • Testrapport

We raden je aan om je individuele aanvraag samen met ons voor te bereiden.

Welke criteria moet de arts in elk geval op het recept noteren?

1. Noodzaak
2. Voldoende aanbod
3. Geschiktheid

Let op! Medische hulpmiddelen worden niet gebudgetteerd, dus ze drukken niet op het budget van je arts. Wijs hem/haar hierop als hij/zij zich zorgen maakt over de kosten.

Aan welke tests en criteria moet een elektrische rolstoel voldoen om een hulpnummer te krijgen?

Het GKV-Spitzenverband controleert eerst of de hulp of zorgverlener in aanmerking komt. Om een steunnummer te krijgen, moet de aanvrager de volgende punten bewijzen:

  • de functionele capaciteit
  • de veiligheid
  • het voldoen aan de kwaliteitseisen
  • evenals - indien nodig - de medische of verpleegkundige prestaties

naar de "grootouderbox

Wat is de "grootouderbox"?

De Grootouderbox ondersteunt zorgbehoevenden en hun familieleden. Het levert maandelijks gratis hulpmiddelen voor consumptie die zijn afgestemd op de behoefte, om de zorg thuis te vergemakkelijken.

Wie heeft er wettelijk recht op de grootouderbox?

Als aan de volgende criteria wordt voldaan, kun je gratis verpleeghulp voor consumptie ter waarde van maximaal 40 euro per maand aanvragen in overeenstemming met § 78 Para. 1 in combinatie met § 40 Para. 2 SGB XI:

- Er is een erkend zorgniveau (1, 2, 3, 4 of 5).
- De zorgbehoevende woont thuis, in een gedeeld appartement of in een
voorziening voor begeleid wonen en wordt van daaruit verzorgd.
- De zorg thuis vindt plaats met ondersteuning van privépersonen (familieleden, buren, enz.).

Wat moet ik doen om de grootouderbox gratis te ontvangen?

- Vul het formulier gerust direct online in via de knop großelternbox aanvragen. Je kunt de aanvraag meteen digitaal ondertekenen, waardoor de verwerking sneller verloopt en je de eerste levering sneller ontvangt.

- Wij geven je graag gratis advies op tel. 0 800 621 777 2.
Nadat je het ingevulde formulier aan ons hebt teruggestuurd, sturen wij het door naar het betreffende zorgverzekeringsfonds en na goedkeuring leveren wij de gewenste grootouderbox per ommegaande aan je.

- Als je particulier verzekerd bent, hebben we ook het grootouderboxformulier van je nodig. Het is niet nodig om je aan te melden bij de particuliere zorgverzekering. Na levering ontvang je van ons een factuur die volledig terugbetaald kan worden, meer hierover onder punt 5.

Heb ik recht op hulpmiddelen ondanks de zorgdienst?

Wat veel mensen niet weten: Familieleden hebben over het algemeen recht op gratis zorghulpmiddelen voor hun zorgdiensten, zelfs als ze voor de zorgbehoevende zorgen samen met een zorgdienst die zijn eigen zorghulpmiddelen meebrengt.

Ik heb nog geen zorgdiploma. Kan ik toch de grootouderbox aanvragen?

Zodra je een zorgdiploma hebt aangevraagd, kun je ook de grootouderbox aanvragen. Dit kan tegelijkertijd gebeuren. Je hoeft niet te wachten op bevestiging van het zorgverzekeringsfonds.

Wat gebeurt er als het ziekenfonds de aanvraag voor hulpmiddelen voor consumptie afwijst?

Als het ziekenfonds de aanvraag voor de vergoeding van hulpmiddelen voor langdurige zorg niet goedkeurt, krijg je geen grootouderbox toegestuurd en worden er geen kosten gemaakt.

Kan ik de varianten van de grootouderbox maandelijks wijzigen?

Ja, je kunt dit eenvoudig online doen door je klantnummer in te voeren. Kijk op de volgende link om de box van je grootouders te wijzigen.

We accepteren ook graag je wijzigingsverzoeken per telefoon of e-mail, onder vermelding van je contactgegevens en de gewenste grootouderboxvariant. Zo kun je elke maand beslissen welke variant je de volgende maand wilt ontvangen.

Ik krijg mijn zorghulpmiddelen al van een andere aanbieder. Wat moet ik doen?

Het is fijn dat je al gebruik maakt van je wettelijke rechten. Als je dit in de toekomst wilt afdekken met de großelternbox, zeg dan je oude aanbieder op. Voor de langdurige zorgverzekeringsfondsen hebben we een zogenaamd dienstverlenerswijzigingsformulier nodig om je de grandelternbox te kunnen leveren. Je kunt het wijzigingsformulier hier. Vraag de großelternbox aan via ons online formulier, waar je kunt aangeven dat er sprake is van een verandering van aanbieder, of neem gerust contact met ons op per e-mail of per telefoon op 0 800 621 777 2. Zodra we het formulier großelternbox hebben ontvangen, regelen we verder alles voor je.

Moet ik de aanvraag elke maand opnieuw indienen?

Nee. Je aanvraag wordt meestal voor onbepaalde tijd goedgekeurd door het ziekenfonds voor langdurige zorg. Bij tijdelijke goedkeuringen wordt na afloop van de goedkeuring opnieuw gecontroleerd of er nog steeds behoefte is aan zorgmiddelen. We nemen graag voor het einde van de termijn contact met je op om de goedkeuring opnieuw te controleren.

In principe geldt echter het volgende: zolang de zorgbehoevende thuis verzorgd wordt, geldt het recht op hulpmiddelen tot 40 euro per maand. De meeste verzekeringsfondsen voor langdurige zorg keuren de box van de grootouders goed voor onbepaalde tijd of minstens voor een jaar.

Kan ik mijn bestelling later nog wijzigen of annuleren?

Je kunt je bestelling op elk gewenst moment wijzigen om de producten aan te passen aan je behoeften. Zodra de bestelling is verzonden, is de wijziging echter pas van kracht voor de volgende levering in de volgende maand. Annulering is ook altijd mogelijk online, per telefoon of e-mail. Ook hier moeten we controleren of de verzending al heeft plaatsgevonden en vervolgens in elk individueel geval de verdere procedure met je bespreken.