bezpłatna usługa telefoniczna 0 800 621 777 2

Dobrze wiedzieć

Pliki do pobrania

Tutaj można pobrać nasz katalog produktów pobierz.

Ważne uwagi i wskazówki dotyczące przepisów można znaleźć tutaj tutaj.

In unserem Pflegemagazin erhalten Sie nützliche Informationen rund um die Themen Pflege und Mobilität. Hier direkt downloaden.

Co jednak należy zrobić, jeśli odmówiono ci pomocy? Ważne informacje można znaleźć tutaj.

Usługi opieki 2023

UsługiPoziom opieki 1Poziom opieki 2Poziom opieki 3Poziom opieki 4Poziom opieki 5
Zasiłek opiekuńczy-€ 316€ 545€ 728€ 901
Świadczenie rzeczowe z tytułu opieki, opieka domowa-€ 724€ 1,363€ 1,693€ 2,095
Roszczenie o zamianę kwoty świadczenia rzeczowego (maks. 40%)-max. 299,60 €max. 545,20 €max. 677,20 €max. 838,00 €
Kwota ulgi€ -125.00€ -125.00€ -125.00€ -125.00€ -125.00
Opieka profilaktyczna (na rok kalendarzowy)
przez bliskich krewnych lub członków gospodarstwa domowego
-€ 474.00€ 817.50€ 1,092.00€ 1,351.50
Opieka profilaktyczna (na rok kalendarzowy)
przez inne osoby
-€ 1,612€ 1,612€ 1,612€ 1,612
Opieka krótkoterminowa (na rok kalendarzowy),
dla kosztów opieki krótkoterminowej do 8 tygodni
-€ 1,774€ 1,774€ 1,774€ 1,774
Opieka krótkoterminowa (realokacja 50%)-€ 887€ 806€ 806€ 806
Domowy telefon alarmowy (miesięczne koszty wynajmu)€ 25.50€ 25.50€ 25.50€ 25.50€ 25.50
Środki pielęgnacyjne przeznaczone do spożycia€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40
Środki mające na celu poprawę warunków życia (winda schodowa, przebudowa łazienki)€ 4,000€ 4,000€ 4,000€ 4,000€ 4,000
Jeśli kilku beneficjentów mieszka razemCare aids€ 16,000€ 16,000€ 16,000€ 16,000€ 16,000

Źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia
Status: styczeń 2023 r., 12. zaktualizowane wydanie