ücretsiz servis telefonu 0 800 621 777 2

Fellerhoff MED-TEC GmbH'nin gizlilik politikası

Özel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyor ve web sitemizi ziyaret ederken kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Bu gizlilik politikası, verilerinizi nasıl işlediğimizi, haklarınızı ve bir veri işleyici olarak sorumluluklarımızı açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak ve yetkisiz erişime karşı güvence altına almak için en gelişmiş teknik ve organizasyonel önlemleri kullanıyoruz.

İçindekiler:

I. Genel Bakış

1. uygulama kapsami

2. sorumlu kişi

3. veri̇ koruma görevli̇si̇

II. Ayrıntılı olarak veri işleme operasyonları

1. Veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler

2. web sitesini/uygulamayı çağırmak

3. Bülten

4. müşteri desteği

5. İzleme

III. veri sahibi hakları

1. itiraz hakkı

2. Bilgi edinme hakkı

3. düzeltme hakkı

4. Silme hakkı ("unutulma hakkı")

5. işlemenin kısıtlanması hakkı

6. veri taşınabilirliği hakkı

7. rıza gösterilmesi halinde cayma hakkı

8. Temyiz hakkı

IV. Sözlük

V. Google hizmetinin kullanımı "Google Site Kiti

I. Genel Bakış

Gizlilik politikasının bu bölümünde, uygulama kapsamı, veri denetleyicisi, veri koruma görevlisi ve veri güvenliği hakkında bilgi bulacaksınız.

1. uygulama kapsami

Fellerhoff MED-TEC GmbH tarafından veri işleme esas olarak iki kategoriye ayrılabilir:

- Sözleşmenin işlenmesi amacıyla, Fellerhoff MED-TEC GmbH ile bir sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan tüm veriler işlenecektir. Sözleşmenin işlenmesinde harici hizmet sağlayıcılar da yer alıyorsa, örneğin lojistik şirketleri veya ödeme hizmetleri, verileriniz her durumda gerekli olduğu ölçüde onlara aktarılacaktır.

- Fellerhoff MED-TEC GmbH web sitesine/uygulamasına eriştiğinizde, son cihazınız ile sunucumuz arasında çeşitli bilgiler değiş tokuş edilir. Bu, kişisel verileri de içerebilir. Bu şekilde toplanan bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizi optimize etmek veya son cihazınızın tarayıcısında reklam görüntülemek için kullanılır.

Bu gizlilik politikası aşağıdaki teklifler için geçerlidir:

- online teklifimize www.Fellerhoff-Medizintechnik.de adresinden ulaşabilirsiniz.

- Bu gizlilik politikasına tekliflerimizden (ör. web siteleri, alt alanlar, mobil uygulamalar, web hizmetleri veya üçüncü taraf sitelerdeki entegrasyonlar) başka bir şekilde atıfta bulunulduğunda, erişim veya kullanım şekliniz ne olursa olsun.

Tüm bu teklifler toplu olarak "hizmetler" olarak da anılmaktadır.

2. sorumlu kişi

Veri denetleyicisi - Hizmetlerle ilgili olarak kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen kişi:

Fellerhoff MED-TEC GmbH GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 17

46399 Bocholt

Telefon: 0049 (0) 28713428141 veya 08006217772

Posta: Info@fellerhoff-medizintechnik.de

3. veri̇ koruma görevli̇si̇

Veri koruma görevlimizle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz:

Fellerhoff MED-TEC GmbH GmbH

E-posta adresi: info@fellerhoff-medizintechnik.de

II. Ayrıntılı olarak veri işleme operasyonları

Gizlilik politikasının bu bölümünde, hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendiriyoruz. Açıklık sağlamak amacıyla, bu bilgileri hizmetlerimizin belirli işlevlerine göre yapılandırıyoruz. Hizmetlerin normal kullanımı sırasında, farklı işlevler ve dolayısıyla farklı işleme işlemleri birbiri ardına veya aynı anda devreye girebilir.

1. Veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler

Aksi belirtilmedikçe, aşağıda açıklanan tüm işleme operasyonları için aşağıdakiler geçerlidir:

a. Sağlama yükümlülüğü yok

Kişisel verileri sağlamak için ne sözleşmeye dayalı ne de yasal bir zorunluluk vardır. Veri sağlamakla yükümlü değilsiniz.

b. Sağlanmamasının sonuçları

Zorunlu veriler (girildiğinde zorunlu olarak işaretlenen veriler) söz konusu olduğunda, bunların sağlanmaması söz konusu hizmetin sağlanamaması ile sonuçlanacaktır. Aksi takdirde, verilerin sağlanmaması, hizmetlerimizin aynı biçim ve kalitede sağlanamayacağı anlamına gelebilir.

c. Onay

Çeşitli durumlarda, aşağıda açıklanan işlemlerle bağlantılı olarak daha fazla işlem yapılması için bize onay verme seçeneğiniz vardır (uygulanabilir olduğu durumlarda, verilerin bir kısmı için). Bu durumda, ilgili rıza beyanının sunulmasıyla bağlantılı olarak, tüm yöntemler ve rızanın kapsamı ve bu işleme faaliyetleriyle izlediğimiz amaçlar hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

d. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması

Verileri üçüncü ülkelere, yani Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarırsak, aktarım yalnızca yasal olarak düzenlenmiş izin verilebilirlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleşir. İzin verilebilirlik gereklilikleri GDPR'nin 44 - 49. Maddelerinde düzenlenmiştir.

e. Devlet makamlarına iletilmesi

Kişisel verileri, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması (yasal dayanak: DSGVO Madde 6 paragraf 1 c) veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olması (yasal dayanak: DSGVO Madde 6 paragraf 1 f)) halinde devlet makamlarına (kolluk kuvvetleri dahil) iletiriz.)

f. Depolama süresi

Verilerinizi, ilgili işleme amaçları için ihtiyaç duyduğumuzdan daha uzun süre saklamıyoruz. Veriler, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için artık gerekli değilse, geçici olarak saklanması hala gerekli olmadığı sürece düzenli olarak silinir. Bunun nedenleri, örneğin, ticaret ve vergi hukuku saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasal anlaşmazlıklar için kanıtların korunması olabilir. Bize açıkça izin vermeniz halinde verilerinizi saklamaya devam etmemiz de mümkündür.

g. Veri kategorileri

Hesap verileri: E-posta adresi ve şifre

Kişisel ana veriler: Cinsiyet, ad, soyad, varsa doğum tarihi.

Adres verileri: sokak, ev numarası, gerekirse adres eklemeleri, posta kodu, şehir, ülke

İletişim bilgileri: Telefon numarası(ları), e-posta adresi(leri)

Sipariş verileri: Sipariş edilen ürünler, fiyatlar, ödeme ve teslimat bilgileri

Ödeme verileri: Hesap verileri, varsa kredi kartı verileri veya Paypal, pay U veya Klarna gibi diğer ödeme hizmetlerine ilişkin veriler.

Erişim verileri: Hizmetimize yapılan ziyaretin tarihi ve saati; erişen sistemin sitemize eriştiği sayfa; kullanım sırasında çağrılan sayfalar; oturum tanımlama verileri (oturum kimliği); ayrıca, erişen bilgisayar sistemine ait aşağıdaki bilgiler: kullanılan İnternet protokol adresi (IP adresi), tarayıcı türü ve sürümü, cihaz türü, işletim sistemi ve benzeri teknik bilgiler.

2. web sitesini/uygulamayı çağırmak

Bu bölümde, hizmetlerimize eriştiğinizde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz açıklanmaktadır. Özellikle, erişim verilerinin harici içerik sağlayıcılara aktarılmasının (bkz. b.), İnternet'teki bilgi aktarımının teknik işleyişi nedeniyle kaçınılmaz olduğunu belirtmek isteriz.

a. Bilgi işleme

Veri kategorisi

Amaç

Yasal dayanak

Varsa meşru menfaat

Depolama süresi

Verilere erişim

Bağlantıların kurulması, hizmetin içeriğinin görüntülenmesi, olağandışı aktiviteye dayalı olarak sitemize yapılan saldırıların tespit edilmesi, hataların teşhis edilmesi.

Madde 6 paragraf 1 f) DSGVO

Hizmetlerin düzgün işlemesi, verilerin ve iş süreçlerinin güvenliği, kötüye kullanımın önlenmesi, bilgi sistemlerine müdahaleden kaynaklanan hasarın önlenmesi

7 gün

b. Kişisel verilerin alıcıları

Alıcı kategorisi

İlgili veriler

Aktarımın yasal dayanağı

Varsa meşru menfaat

Hizmeti görüntülemek için gereken içeriği (örneğin resimler, videolar, sosyal ağlardan gömülü gönderiler, reklam afişleri, yazı tipleri, güncelleme bilgileri) sağlayan harici içerik sağlayıcılar

Verilere erişim

Madde 6 paragraf 1 f) DSGVO

Hizmetlerin düzgün işleyişi, içeriklerin (hızlandırılmış) sunumu

3. Bülten

Haber bültenimize abonelikle bağlantılı olarak kişisel verilerinize ne olacağı burada açıklanmaktadır:

a. Bilgi işleme

Veri kategorisi

Amaç

Yasal dayanak

Varsa meşru menfaat

Depolama süresi

E-posta adresi

Kayıt doğrulama (çift katılım prosedürü), haber bülteni gönderimi

Madde 6 paragraf 1 harf a) DSGVO

Bülten aboneliğinin süresi

Bülten kullanım profili verileri

Haber bülteninin ilgi odaklı tasarımı

Madde 6 paragraf 1 lit. f) DSGVO

Hizmetimizin iyileştirilmesi, reklam amaçları

Bülten aboneliğinin süresi

b. Kişisel verilerin alıcıları

Alıcı kategorisi

İlgili veriler

Aktarımın yasal dayanağı

Varsa meşru menfaat

Haber bülteni gönderimi için hizmet sağlayıcı (ana şirket)

a altında belirtilen tüm veriler.

Sipariş işleme (Madde 28 DSGVO)

4. müşteri desteği

Müşteri hizmetlerimizle iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi buradan öğrenebilirsiniz:

a. Bilgi işleme

Veri kategorisi

Amaç

Yasal dayanak

Varsa meşru menfaat

Depolama süresi

Kişisel ana veriler, iletişim verileri, soruların/şikayetlerin içeriği

Müşteri taleplerinin ve kullanıcı şikayetlerinin ele alınması

Madde 6 para. 1 b), f)

Müşteri sadakati, hizmetimizi geliştirmek

Talebin işlenmesi

b. Kişisel verilerin alıcıları

Alıcı kategorisi

İlgili veriler

Aktarımın yasal dayanağı

Varsa meşru menfaat

Hizmet sağlayıcı (ana şirket)

İsim, e-posta adresi, posta adresi ve ödeme verileri

Görevlendirilmiş veri işleme (Madde 28 DSGVO)

5. online mağaza

Çevrimiçi mağazamızdan alışveriş yaptığınızda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi burada bulabilirsiniz:

a. Bilgi işleme

Veri kategorisi

Amaç

Yasal dayanak

Varsa meşru menfaat

Depolama süresi

Kişisel ana veriler

Malların teslimi

Madde 6 paragraf 1 harf b) DSGVO

Sipariş işleme, 10 yıl (fatura)

Adres verileri

Malların teslimi

Madde 6 paragraf 1 harf b) DSGVO

Sipariş işleme, 10 yıl (fatura)

Sipariş verileri

Malların teslimi

Madde 6 paragraf 1 harf b) DSGVO

Sipariş işleme, 10 yıl (fatura)

Hesap verileri

Giriş Yapın

Madde 6 paragraf 1 lit. a), b) DSGVO

Hesap silinene kadar

Ödeme verileri

Mallar için ödeme

Madde 6 paragraf 1 harf b) DSGVO

Sipariş işleme, 10 yıl (fatura)

İletişim bilgileri

Sorgular / Sipariş onayı

Madde 6 paragraf 1 harf b) DSGVO

Sipariş işleme, 10 yıl (fatura)

Giriş verileri

Oturum açma işleminin günlüğe kaydedilmesi

Madde 6 paragraf 1 lit. f) DSGVO

Güvenlikle ilgili olaylar, kötüye kullanıma karşı koruma

7 gün

b. Kişisel verilerin alıcıları

Alıcı kategorisi

İlgili veriler

Aktarımın yasal dayanağı

Varsa meşru menfaat

Ödeme hizmeti sağlayıcısı (paypal, PayU, Klarna)

Ad, soyad ve ödeme bilgileri

Görevlendirilmiş veri işleme (Madde 28 DSGVO)

6. İzleme

Aşağıda, hizmetlerimizi analiz etmek ve optimize etmek ve reklam amacıyla izleme teknolojileri kullanılarak kişisel verilerinizin nasıl işlendiğini açıklıyoruz.

İzleme yöntemlerinin açıklaması, veri işlemeyi nasıl önleyebileceğiniz veya buna nasıl itiraz edebileceğiniz hakkında bilgiler de içerir. "Opt-out" olarak adlandırılan, yani işlemeyi reddetmenin genellikle çerezler aracılığıyla saklandığını lütfen unutmayın. Hizmetlerimizi yeni bir terminal cihazı veya farklı bir tarayıcı üzerinden kullanırsanız veya tarayıcınız tarafından ayarlanan çerezleri sildiyseniz, reddettiğinizi tekrar beyan etmeniz gerekir.

Açıklanan izleme yöntemleri kişisel verileri yalnızca takma ad biçiminde işler. Somut, tanımlanmış bir gerçek kişi ile bir bağlantı, yani verilerin takma adın taşıyıcısı hakkındaki bilgilerle birleştirilmesi gerçekleşmez.

a. Hizmetlerimizi ve bunların kullanımını analiz ve optimize etmenin yanı sıra reklam kampanyalarının başarısını ölçmek ve reklam gösterimini optimize etmek için izleme

(1) İşlemenin amaçları

İzleme yoluyla kullanıcı davranışının analizi, hizmetlerimizin etkinliğini kontrol etmemize, bunları optimize etmemize ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlamamıza ve hataları düzeltmemize yardımcı olur. Ayrıca, hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili temel verileri (erişim, kullanım yoğunluğu, kullanıcıların gezinme davranışları) tek tip standart prosedürler temelinde istatistiksel olarak belirlemeye ve böylece pazar genelinde karşılaştırılabilecek değerler elde etmeye hizmet eder.

Reklam kampanyalarının başarısını ölçmek için izleme, reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için kullanılır. Reklamların görüntülenmesini optimize etmek için izleme, kullanıcılara ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamlar gösterme ve reklamların başarısını artırma amacına sahiptir.

(2) İşlemenin yasal dayanağı

DSGVO Madde 6 paragraf 1 f) uyarınca meşru menfaat.

(3) Kullanılan izleme yöntemlerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

İlgi alanına dayalı reklamcılıktan çıkmak isterseniz, http://www.youronlinechoices.com/de/ adresini ziyaret edebilir, "Tercih Yönetimi "ne tıklayabilir ve burada listelenen hizmet sağlayıcılar tarafından ilgi alanına dayalı reklamcılık için veri kullanımından tamamen veya ayrı ayrı çıkmak için talimatları takip edebilirsiniz. Reklam almaya devam edeceksiniz, ancak bunlar ilgi alanına dayalı olmayacaktır.

III. veri sahibi hakları

1. itiraz hakkı

Kişisel verilerinizi doğrudan reklam amacıyla işliyorsak, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür bir reklam amacıyla işlenmesine gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.

Ayrıca, GDPR Madde 6(1)(e) veya (f) uyarınca gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Bize I.2 altında belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2. Bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmediğini, varsa hangi kişisel veriler olduğunu ve GDPR'nin 15. Maddesi uyarınca daha fazla bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

3. düzeltme hakkı

Sizinle ilgili yanlış kişisel verileri gecikmeksizin düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz (GDPR Madde 16). İşlemenin amaçlarını dikkate alarak eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz - ek bir beyan yoluyla da.

4. Silme hakkı ("unutulma hakkı")

GDPR Madde 17(1)'de belirtilen nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin GDPR Madde 17(3)'te belirtilen amaçlardan biri için gerekli olmaması koşuluyla, sizinle ilgili kişisel verileri gecikmeden silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

5. işlemenin kısıtlanması hakkı

GDPR Madde 18(1)(a) ila (d)'de belirtilen koşullardan birinin geçerli olması halinde kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

6. veri taşınabilirliği hakkı

Bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verileri bizim tarafımızdan engellenmeden başka bir denetleyiciye aktarma veya teknik olarak mümkünse doğrudan bizim tarafımızdan aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz. Bu her zaman veri işlemenin temelinin rıza veya bir sözleşme olması ve verilerin otomatik olarak işlenmesi durumunda geçerli olmalıdır. Buna göre, bu durum yalnızca kağıt üzerinde tutulan veriler için geçerli değildir.

7. rıza gösterilmesi halinde cayma hakkı

İşleme rızanıza dayanıyorsa, rızanızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu, iptal edilene kadar rıza temelinde gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

8. Temyiz hakkı

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

IV. Sözlük

İşleyici: Kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir organ.

Tarayıcı: Web sayfalarını görüntülemek için kullanılan bilgisayar programı (örn. Chrome, Firefox, Safari).

Çerezler: "Çerez" terimi, bir web sitesini ziyaret ederken kullanıcının bilgisayarında yerel olarak depolanan küçük bir metin dosyasını tanımlar. Bu dosya kullanıcının davranışları hakkında veri depolar. Tarayıcı çağrılırsa ve ilgili web sitesi tekrar tekrar ziyaret edilirse, çerez kullanılır ve saklanan verilerin yardımıyla web sunucusuna kullanıcının gezinme davranışı hakkında bilgi sağlar.

Çerezler, bir web sitesinin yerel olarak ziyaretçinin bilgisayarında küçük bir metin dosyasında sakladığı bilgilerdir. Bu, kullanıcı tarafından bir sayfada önceden yapılmış ayarlar olabileceği gibi, web sitesinin kullanıcıdan tamamen bağımsız olarak topladığı bilgiler de olabilir. Daha sonra, yerel olarak depolanan bu metin dosyaları, onları oluşturan aynı web sunucusu tarafından tekrar okunabilir. Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Çerezleri tarayıcı işlevlerini kullanarak yönetebilirsiniz (genellikle "Seçenekler" veya "Ayarlar" altında). Bu şekilde, çerezlerin saklanması devre dışı bırakılabilir, münferit durumlarda onayınıza bağlı hale getirilebilir veya başka bir şekilde kısıtlanabilir. Ayrıca çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Üçüncü ülkeler: AB Veri Koruma Direktifinin yasal gerekliliklerine bağlı olmayan ülke (EEA dışındaki ülke).

Kişisel veriler: Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

Piksel: Piksellere izleme pikselleri, web işaretçileri veya web böcekleri de denir. HTML e-postalarındaki veya web sayfalarındaki küçük, görünmez grafiklerdir. Bir belge açıldığında, bu küçük görüntü İnternet üzerindeki bir sunucudan yüklenir ve indirme işlemi orada kaydedilir. Bu şekilde, sunucunun operatörü bir e-postanın açılıp açılmadığını veya bir web sitesinin ziyaret edilip edilmediğini ve ne zaman ziyaret edildiğini görebilir. Çoğunlukla bu işlev küçük bir programın (Javascript) çağrılmasıyla gerçekleştirilir. Bu şekilde, bilgisayar sisteminizdeki çerezlerin içeriği, sayfa çağrısının saati ve tarihi ve izleme pikselinin bulunduğu sayfanın açıklaması gibi belirli bilgi türleri tanınabilir ve aktarılabilir.

Profil oluşturma: bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin ekonomik durumu, kişisel tercihleri, ilgi alanları, davranışları, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir.

Hizmetler: Bu Gizlilik Politikasının geçerli olduğu tekliflerimiz (bkz. Kapsam).

İzleme: Hizmetlerimize gelen ziyaretçilerin davranışlarına ilişkin verilerin toplanması ve analizi.

İzleme teknolojileri: İzleme, hem web sunucularımızda depolanan etkinlik günlükleri (günlük dosyaları) aracılığıyla hem de pikseller, çerezler ve benzer izleme teknolojileri aracılığıyla kullanıcının terminal cihazından veri toplama yoluyla gerçekleşebilir.

İşleme: toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi.

V. Google hizmetinin kullanımı "Google Site Kiti

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanan Google hizmeti "Google Site Kit "i web sitemizin kullanımı hakkında istatistikler ve bilgiler elde etmek ve analiz etmek için kullanıyoruz. Bu süreçte kişisel veriler işlenmektedir. Aşağıda, işlemenin niteliği, kapsamı ve amaçlarının yanı sıra Google Site Kitinin kullanımıyla ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendireceğiz.

İşlemenin niteliği ve kapsamı

Google Site Kiti, Google Analytics, Google Search Console, Google AdSense ve Google PageSpeed Insights gibi çeşitli Google hizmetlerini web sitemize entegre etmemizi ve ilgili istatistikleri ve bilgileri görüntülememizi sağlar. Bu bize ziyaretçi sayıları, sayfa görüntülemeleri, arama sorguları, yükleme süreleri ve diğer ilgili veriler hakkında bilgi verir.

Google Site Kitini etkinleştirmek ve kullanmak için web sitemize özel bir kod entegre edilmiştir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, belirli bilgiler son cihazınızdan Google'a aktarılır ve orada işlenir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra IP adresini, kullanılan tarayıcıyı, işletim sistemini, cihaz bilgilerini ve web sitemizdeki etkinlikleri içerir.

İşlemenin amaçları

Web sitemizin kullanımı hakkında istatistiksel veriler ve bilgiler elde etmek ve analiz etmek için Google Site Kit'i kullanıyoruz. Bu, kullanıcı deneyimini geliştirmemize, web sitemizi optimize etmemize ve alakalı içerik ve reklamlar sunmamıza yardımcı olur.

Google Site Kiti kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, DSGVO Madde 6 (1) f) uyarınca web sitemizi analiz etme ve optimize etme konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Meşru menfaat, hizmetlerimizi iyileştirmek ve bunları kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uyarlamaktır.

Verilerin üçüncü ülkelere aktarılması

Google Site Kitini kullanırken, kişisel verilerin ABD'deki veya diğer üçüncü ülkelerdeki Google'a aktarılabileceğini lütfen unutmayın. Aktarım, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan standart sözleşme maddeleri veya DSGVO Madde 46 anlamında diğer uygun garantiler temelinde gerçekleşir.

Sizin haklarınız

Google Site Kiti'nin kullanımıyla bağlantılı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a. Erişim hakkı: Google tarafından işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

b. Düzeltme hakkı: Google tarafından işlenen yanlış veya eksik kişisel verileri düzeltebilirsiniz.

c. Silme hakkı: Belirli koşullar altında, Google tarafından işlenen kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

d. İtiraz etme hakkı: Özel durumunuza dayalı olarak bunu yapmak için meşru gerekçeler varsa, kişisel verilerinizin Google Site Kit tarafından işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

e. İşlemeyi kısıtlama hakkı: Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin Google Site Kit tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

f. Veri taşınabilirliği hakkı: Google'a sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahipsiniz.

g. İzni geri çekme hakkı: Google Site Kitini kullanmak için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar işlemenin yasallığı etkilenmeden kalır.

Haklarınızı kullanmak veya Google Site Kiti ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için doğrudan Google ile iletişime geçebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz (iletişim bilgilerimiz için bölüm I.3'e bakın).

Kişisel verilerinizin Google tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://policies.google.com/privacy

Google Yazı Tipleri

İşlemenin niteliği ve kapsamı

Çevrimiçi teklifimiz için yazı tipleri sağlamak üzere bir hizmet olarak Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dan Google Fonts kullanıyoruz. Bu yazı tiplerini elde etmek için Google Ireland Limited sunucularına bir bağlantı kurarsınız ve IP adresiniz iletilir.

Amaç ve yasal dayanak

Google Fonts kullanımı, Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca izninize dayanmaktadır. DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG.

Kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü ülkelere, özellikle de ABD'ye aktarmayı amaçlıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararının bulunmadığı durumlarda (örneğin ABD'de), verilerin alıcıları ile Madde 44 ve devamı anlamında diğer uygun güvenceler üzerinde anlaşmaya vardık. DSGVO. Bunlar - aksi belirtilmedikçe - 4 Haziran 2021 tarihli 2021/914 sayılı Uygulama Kararı (AB) uyarınca AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddeleridir. Bu standart sözleşme maddelerinin bir kopyası şu adreste mevcuttur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE bak.

Ayrıca, bu tür bir üçüncü ülkeye aktarımdan önce, Madde 49 Paragraf 1 Cümle 1 lit. a uyarınca onayınızı alırız. DSGVO, Onay Yöneticisi'ndeki onay (veya diğer formlar, kayıtlar vb.) aracılığıyla verdiğiniz onay. Üçüncü ülke aktarımları durumunda, ayrıntılı olarak bilinmeyen riskler olabileceğini belirtmek isteriz (örneğin, tam kapsamını ve sizin için sonuçlarını bilmediğimiz, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan ve farkında olamayabileceğiniz üçüncü ülkenin güvenlik yetkilileri tarafından veri işleme).

Depolama süresi

İşlenen verilerin somut saklama süresi bizim tarafımızdan etkilenemez, ancak Google Ireland Limited tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Google Fonts gizlilik politikasına bakabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

 

Durum: Nisan 2021