gratis service telefoon 0 800 621 777 2

Veranderende behoeften: Wanneer zorgbehoeften veranderen en hoe pas je je aan?

van | 28 oktober 2022

Geen enkele zorgsituatie blijft altijd hetzelfde. Door steeds veranderende factoren in het leven van verzorgers en zorgbehoevenden ontstaan er steeds weer nieuwe problemen en nieuwe mogelijkheden. Zorg en zorghulpmiddelen moeten hier altijd op worden aangepast - en dat is makkelijker dan je denkt. 

Een gevorderde leeftijd, een verhuizing, zelfs wereldwijde situaties zoals de recente pandemie van Corona: iedereen die zorgt of verzorgd wordt, komt altijd voor nieuwe uitdagingen te staan die het hoofd moet worden geboden. De eisen die aan de zorg worden gesteld veranderen altijd. Natuurlijk is dit niet altijd negatief - nieuwe ontwikkelingen in zorgtechnologie of nieuwe huisvesting dichter bij elkaar kunnen net zo goed deel uitmaken van de voortdurende verandering. Maar de meeste veranderingen, groot of klein, creëren stress en vereisen een aanpassing van de zorg die in het begin overweldigend kan lijken. 

De enige constante is verandering - in de wereld en in het individu

Een mens is geen statisch wezen en daarom voortdurend in ontwikkeling. Een mantelzorger wil zich verder ontwikkelen en - naast zijn of haar verplichtingen als mantelzorger - ook recht doen aan eventuele partners, kinderen en zichzelf. Wie zelf verzorgd wordt, maakt ook veranderingen mee: het vorderen van de leeftijd of het verloop van een ziekte, maar ook psychische veranderingen of een blessure (bijvoorbeeld door een val) leiden tot nieuwe behoeften waarmee in het individuele zorgconcept rekening moet worden gehouden. 

Maar het hoeft niet altijd het persoonlijke niveau te zijn dat veranderingen vereist. Onlangs nog werden zorgverleners over de hele wereld geconfronteerd met de moeilijke taak om hun familieleden tijdens een pandemie adequaat te verzorgen en hen tegelijkertijd te beschermen tegen infecties. Voldoen aan de toegenomen eisen op het gebied van hygiëne is bijvoorbeeld vermoeiend, kost tijd en zet de financiën onder druk. Hoe kunnen deze gecompliceerde situaties in goede banen worden geleid? 

Eenvoudig, maar wijs: Veranderingen kalm tegemoet treden

Als het op omgaan met verandering aankomt, zijn communicatie en gevoeligheid van het grootste belang. Elke zorgsituatie, zelfs een goed geoefende, is tot op zekere hoogte ook een stresssituatie, waarvan de druk nog groter wordt als er grote veranderingen op komst zijn. Als je geduld hebt met jezelf en degenen voor wie je zorgt, kun je kalm en beheerst blijven over wat je te wachten staat en verstandige keuzes maken bij het aanpassen. 

Open en eerlijk, maar rustig en respectvol met elkaar communiceren helpt om de beste oplossing voor alle betrokkenen te vinden. Welke behoeften zijn er, welke zijn nieuw ontstaan, waar kan misschien anders voor gezorgd worden? Dit geldt overigens voor beide kanten - vooral als verzorgende is het belangrijk om zichzelf niet te overschatten en te herkennen wanneer er extra hulp ingeschakeld moet worden, bijvoorbeeld via een zorgdienst of door het inhuren van een thuishulp. Wie rustig, uitgerust en ontspannen zijn werk doet, kan ook de best mogelijke zorg verlenen. 

De toekomst tegemoet - zij aan zij

Als het er dan op aankomt om de veranderde behoeften onder de loep te nemen en op een rijtje te zetten wat er nu nodig is, loont het om competente en betrouwbare partners aan je zijde te hebben. Controleer op welke voordelen je recht hebt via het verzekeringsfonds voor langdurige zorg - hulpmiddelen die de onafhankelijkheid van zorgbehoevenden vergroten, of voordelen zoals zorgdiensten of huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld als deze nog niet worden gebruikt. 

Als je al werkt met providers van wie je het werk goed vindt, zoek dan uit hoe ze kunnen werken met de gewijzigde omstandigheden. 

Bij het kiezen van je partners in de zorg is het belangrijk dat je flexibiliteit van hen kunt eisen.