gratis service telefoon 0 800 621 777 2

Profiteer van je zorgniveau

van | 2 sep 2022

Thuiszorg is voor veel familieleden een speciale zaak van het hart. Maar daarvoor zijn bepaalde zorghulpmiddelen steeds meer nodig voor consumptie; bijvoorbeeld wegwerphandschoenen, bedbeschermingskussens of hand- en oppervlaktedesinfectiemiddelen. Als er sprake is van een zorggraad, dekken de wettelijke zorgverzekeringen de kosten tot 40 euro. 

Wat zijn zorghulpmiddelen?

Verpleeghulpmiddelen voor consumptie zijn producten die meestal maar één keer gebruikt kunnen worden vanwege het materiaal of om hygiënische redenen. Deze zijn expliciet niet geschikt voor hergebruik. De langdurige zorgverzekering dekt producten die dienen voor basiszorg thuis. Hieronder vallen bijvoorbeeld absorberende bedbeschermingskussens (zowel wegwerpbedbeschermingskussens als wasbare bedbeschermingskussens), desinfectiemiddelen voor handen en oppervlakken, beschermende handschoenen en wegwerpschorten of mondkapjes. Deze producten zijn opgenomen in de hulpmiddelenlijst van de GKV en staan daar vermeld. Onder categorie 54 vind je ook andere hulpmiddelen. Om geschikte hulpmiddelen aan te vragen, klik hier: Bestel hulpmiddelen.

Uw wettelijke rechten

Zorghulpmiddelen kunnen alleen gratis worden verkregen van het ziekenfonds voor langdurige zorg door personen die ambulante zorg ontvangen, d.w.z. die bijvoorbeeld in hun eigen flat, een instelling voor begeleid wonen of een ambulante woongemeenschap wonen. Bovendien moet er een erkend zorgdiploma beschikbaar zijn. In het geval van zorg in een verpleeghuis is het verpleeghuis of het ziekenfonds verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen. 

Als aan de volgende criteria wordt voldaan, kun je gratis verpleeghulp voor consumptie ter waarde van maximaal 40 euro per maand aanvragen in overeenstemming met § 78 Para. 1 in combinatie met § 40 Para. 2 SGB XI:

- Er is een erkend zorgdiploma (klasse 1 tot 5).

- De zorgbehoevende woont thuis, in een gedeeld appartement of in een

  instelling voor begeleid wonen en wordt van daaruit verzorgd.

- Thuiszorg vindt plaats met de hulp van privépersonen (familieleden, buren, enz.).

Voor personen met een particuliere verzekering wordt een factuur rechtstreeks naar de zorgbehoevende gestuurd, samen met de levering van de zorghulpmiddelen. De factuur wordt dan gewoon door de verzekerde ingediend bij het verzekeringsfonds voor langdurige zorg.

De toepassing

Om hulpmiddelen voor consumptie ter waarde van 40 euro te ontvangen, moet een aanvraag worden ingediend. Om ervoor te zorgen dat alles snel en gemakkelijk wordt goedgekeurd door het ziekenfonds voor langdurige zorg, is het aan te raden om dit door een hulpmiddelenverstrekker te laten doen. Nadat je je gegevens hebt ingevuld, verloopt de aanvraagprocedure volledig automatisch. Je kunt hier direct meer over te weten komen.

Verandering van provider

Als je al een contract hebt met een serviceprovider, kun je dit op elk moment wijzigen. Je nieuwe dienstverlener zal je hierbij ook helpen. De ziekenfondsen voor langdurige zorg hebben een zogenaamd wijzigingsformulier nodig. Je kunt bijvoorbeeld hier een wijzigingsformulier vinden. 

Het is ook mogelijk om individuele producten te ruilen. Het is belangrijk dat de producten worden aangepast aan de individuele zorgbehoeften.

Waar zijn hulpmiddelen verkrijgbaar?

Als het ziekenfonds de door jou aangevraagde hulpmiddelen heeft goedgekeurd, heb je verschillende mogelijkheden om de producten te ontvangen. De handigste manier is een maandelijkse levering rechtstreeks aan huis.

Hierdoor hoef je niet vaak naar een leverancier. Alle producten die je bestelt, worden altijd gratis bij je afgeleverd.

Je kunt hier ook meer informatie vinden over zorghulpmiddelen

Duur tot goedkeuring

Nadat een aanvraag is ingediend, wordt meestal binnen één tot twee weken een beslissing over de aanvraag genomen. Dit is geregeld in § 13 lid 3a SGB V en betekent:

  • een beslissing op de aanvraag moet uiterlijk na 3 weken beschikbaar zijn
  • Als de MDK (Medische Dienst van het ziekenfonds) wordt geraadpleegd, wordt de termijn verlengd tot 5 weken.
  • Als de termijn van 3 of maximaal 5 weken niet wordt gehaald, is het Fonds verplicht de redenen hiervoor schriftelijk toe te lichten.
  • Het MDK heeft een termijn van 3 weken voor een verklaring.
  • na het verstrijken van alle termijnen of verlengingen van termijnen zonder reactie van het Fonds, wordt de aanvraag geacht te zijn goedgekeurd
  • De zorgbehoevende moet het ziekenfonds nu een andere deadline stellen en erop wijzen dat de hulp na het verstrijken van de deadline door het ziekenfonds zelf zal worden ingekocht.
  • Wettelijk zijn de ziekenfondsen verplicht om kosten te vergoeden als aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan

Een zorgdiploma aanvragen

Als je nog geen zorgdiploma hebt, is het meestal voldoende om het ziekenfonds te bellen. Het is nog beter om een informele brief te schrijven. Het ziekenfonds voor langdurige zorg zal je dan rechtstreeks alle nodige formulieren toesturen. In dit geval is de aanvrager altijd de zorgbehoevende. Hij of zij moet de formulieren invullen of op zijn minst ondertekenen. Als er een volmacht of een zorgrichtlijn is, kunnen de vertrouwenspersonen die daarin vermeld staan ook de aanvragen indienen. Het ziekenfonds voor langdurige zorg moet de aanvrager binnen vijf weken (25 werkdagen) na indiening van de aanvraag schriftelijk laten weten of het diploma voor langdurige zorg al dan niet wordt erkend. Als deze termijn wordt overschreden, heeft de aanvrager recht op een vergoeding van 70 euro voor elke week dat het langer duurt. Als het ziekenfonds voor langdurige zorg de aanvraag afwijst, kun je binnen een maand in beroep gaan.